Posts

no limit hub james lethem

James Lethem: Startapaš je novi hipster

James Lethem, mladi startapaš i mentor za startapove iz Londona, bio je gost na "Business growth hacks + Your ideal product market fit" meetapu u Nišu koji je organizovao No Limit Hub u saradnji sa Swissconnect-om. James radi radi kao lead…

Startup proces – od ideje do globalnog poslovanja

Era u kojoj živimo karakteriše se kao vreme preduzetništva, inovacija i rastućeg značaja informacionih tehnologija za sve industrijske grane, ali i svakodnevni život običnih ljudi. Kreativnost i inicijativa poželjniju su i cenjeniji…